Warsztaty zamknięte

fot. Kuba Urba Photo

➡️ Dla kogo?

Warsztaty z udziałem koni adresowane są do:

➡️ Co daje uczestnikom szkolenie w nurcie Horse Assisted Education?

Warsztaty są alternatywne lub komplementarne do szkoleń tradycyjnych – dziś projektując i realizując rozwój kompetencji miękkich zarówno dzieci jak i dorosłych – zaczynamy od szkolenia „Konie uczą Ludzi”.

Dzięki temu następne działania edukacyjne i rozwojowe trafiają na właściwy, dobrze przygotowany grunt. Zapewnia to skuteczny rozwój na płaszczyźnie komunikacji, budowania relacji, przywództwa, dążenia do celu, odporności na stres, generowania zmiany.

OSZCZĘDZAMY pieniądze naszych Klientów, jednocześnie ZWIĘKSZAJĄC EFEKTYWNOŚĆ podejmowanych działań rozwojowych i znacznie SZYBCIEJ osiągając pożądane zmiany postaw.

• kadry menedżerskiej,

• zespołów ludzi współpracujących,

• osób stawiających na rozwój osobisty,

• dzieci i rodziców,

• nauczycieli,

• trenerów …

➡️ Uczestnik otrzymuje:

• diagnozę własnych kompetencji komunikacyjnych i przywódczych w pracy zawodowej, relacjach społecznych, szkole;

• rozpoznawanie i kształtowanie własnego stylu osiągania celu;

• rozwój umiejętności wykraczania poza sferę komfortu;

• podniesienie efektywności działania;

• rozwijanie umiejętności budowania relacji w zespole;

• diagnozę strategii działania w różnych sytuacjach.

fot. Kuba Urba Photo

Wybrane proponowane przez nas warsztaty w obszarze zawodowym

fot. Kuba Urba Photo

Komunikacja i świadome przywództwo

 • • Poszerzanie świadomości własnego stylu komunikacji;•
 • • Doświadczenie komunikacji bez maski;
 • • Rozwój umiejętności wykraczania poza strefę komfortu;
 • • Rozwój umiejętności dostrzegania potrzeb uczniów i współpracowników oraz ich motywowania;
 • • Sztuka bycia skutecznym liderem;
 • • Dopasowanie metod zarządzania do potrzeb konkretnych ludzi i sytuacji.

Team Building

 • • Szkolenie o silnym charakterze integracyjnym;

Komunikacja, współpraca i budowania relacji

 • • Rozwijanie świadomości postrzegania nas przez uczniów i współpracowników;
 • • Poszerzanie umiejętności dopasowywania sposobu komunikacji do potrzeb sytuacji;
 • • Budowanie długotrwałych relacji;
 • • Rozwijanie umiejętności budowania relacji w zespole;

Zarządzanie zmianą

 • • Pokonywanie stresu i poczucia niepewności w sytuacji zmiany;
 • • Zmniejszanie oporu wobec zmian i motywowanie do zmiany;
 • • Rozwój umiejętności wykraczania poza strefę komfortu;

Praca w zespole w projektach celowych

 • • Budowanie zasad funkcjonowania w czasowym projekcie;
 • • Ustalanie i rozwój skutecznej komunikacji;
 • • Diagnoza kompetencji członków zespołu;