Trening Umiejętności Społecznych_zgłoszenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA: Trening Umiejętności Społecznych w asyście koni

Regulamin uczestnictwa w warsztatach Akademii Rozwoju Tu i Teraz_OPEN by HORSES

Zapisując się na warsztaty Uczestnik akceptuje poniższe punkty.

• Gwarancją rezerwacji miejsca na warsztatach jest płatność zaliczki w wysokości 40% wartości warsztatu (zgodnie z wyborem w punkcie 6 w tabeli) dokonana w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia.

• Pełnej płatności należy dokonać w terminie 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu

• Płatności prosimy dokonać na rachunek:

ING Bank Śląski: 84 1050 1054 1000 0023 0859 9592
Monika Horodeńska
W tytule: WUS__maj_ imię i nazwisko dziecka

• Ubezpieczenie Uczestnika zawarte jest w cenie warsztatu.

• W przypadku odwołania warsztatu z przyczyn leżących po stronie organizatora gwarantujemy całkowity zwrot dokonanej przez Państwa płatności w terminie 3 dni od daty planowanego warsztatu.

Regulamin uczestnictwa w warsztatach Akademii Rozwoju Tu i Teraz:

Zapisując się na warsztaty Uczestnik akceptuje poniższe punkty.

• Cena warsztatów obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla jednego Dziecka; materiały szkoleniowe; certyfikat ukończenia warsztatu (w przypadku cyklu) i ubezpieczenie.

• Cena warsztatów nie obejmuje: dojazdu

• Rezygnacja z uczestnictwa
o Przy rezygnacji po upływie terminu 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu opłata nie jest zwracana, ale istnieje możliwość zapisania na warsztat innej osoby zaproponowanej przez Uczestnika.
o Przy rezygnacji wcześniejszej niż 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu zwracana jest pełna kwoty warsztatu.
o Nieobecność uczestnika na szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

• Odwołanie terminu:
o Jeśli z przyczyn choroby trenera lub koni albo innego ważnego powodu warsztat nie może zostać przeprowadzony, możliwe jest jego odwołanie. Sytuacja ta dotyczy również warsztatów, na które nie zgłosiła się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku oferowane jest do wyboru albo uczestnictwo
w innym terminie albo zwrot całej opłaty za warsztat w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia warsztatu.
• Lokalizacja: Akademia Rozwoju Tu i Teraz, ul. Ogórkowa 63a, Warszawa
• Proszę się wygodnie ubrać założyć wygodne zakryte obuwie. Będziemy pracować na dworze - na zadaszonej hali lub placu o podłożu piaszczystym oraz w salonie szkoleniowym lub oranżerii.

Potwierdzenie zgłoszenia:
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

11) Przetwarzanie danych osobowych

(wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia przez Akademię Rozwoju Tu i Teraz (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

12) Potwierdzenie zgłoszenia:
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.