Regulamin konkursu _1000 polubień_fanpage Facebook.

 1. 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Akademia Rozwoju Tu i Teraz, marka reprezentowana przez Agent007 Monika Horodeńska, NIP: 1132007583

 1. 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.08.2020r. w momencie opublikowania postu konkursowego na fanpage Facebook Akademii Rozwoju Tu i Teraz i kończy się 3.08.2020r. o godz.22.00. 3.08.2020r. o godz. 22.00 organizator zablokuje możliwość komentowania posta na swoim fanpage Facebook.

 1. 3. Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się w dniu 4.08.2020r., a ogłoszenie zwycięzcy będzie miało miejsce 4.08.2020r. w poście publicznym na fanpage Facebook Akademii Rozwoju Tu i Teraz.

 1. 4. W konkursie uczestniczyć mogą osoby, które na dzień 4.08.2020 mają ukończone 18 lat oraz mają prywatne konto na portalu Facebook ze swoim imieniem i nazwiskiem.

 1. 5. Przebieg konkursu:
 • – W terminie określonym w punkcie 2. należy w komentarzu do posta konkursowego na fanpage Facebook Akademii Rozwoju Tu i Teraz odpowiedzieć na pytanie: Skąd współczesna kobieta czerpie moc?
 • – Najciekawsza, według organizatora, odpowiedź zostanie nagrodzona udziałem w kobiecej sesji zdjęciowej w dniu 30 sierpnia 2020 w ośrodku Lipnik Park (ul. Lipnik 9a, 07-210 Długosiodło).
 • – Sesja zdjęciowa wskazana w punkcie 5. kreska druga, odbędzie się na zasadach wskazanych w informacji dot. weekendu kobiecego KOŃcert, czyli Moc Jest Kobieta i wspólnie z uczestniczkami tegoż weekendu: https://www.facebook.com/events/321984729182865/ , https://akademiatit.pl/twoj-wlasny-koncert-czyli-moc-jest-kobieta/

 1. 6. Zwycięzca biorąc udział w konkursie, akceptuje warunki regulaminu nijeszego konkursu oraz wyraża zgodę na opublikowanie na stronie www.akademiatit.pl oraz w publicznym poście na fanpage Facebook i Instagram Akademii Rozwoju Tu i Teraz informacji o zwycięstwie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku na fanpage Facebook i Instagram Akademii Rozwoju Tu i Teraz.

 1. 7. Organizator zastrzega brak możliwości zamiany nagrody na równoważność pieniężną. Nagroda – sesja zdjęciowa – może być zrealizowana jedynie w terminie: 30.08.2020r. godz.10.00 – 14.00. Jeśli zwycięzca nie będzie mógł zrealizować nagrody we wskazanym terminie, może przekazać ją innej kobiecie, przy założeniach określonych w punkcie 8 poniżej.

 1. 8. Zwycięzca może przekazać nieodpłatnie swą nagrodę innej osobie – kobiecie, jedynie pod warunkiem wyrażenia przez nią zgody na opublikowanie jej wizerunku na stronie www.akademiatit.pl oraz w publicznym poście na fanpage Facebook i Instagram Akademii Rozwoju Tu i Teraz.

 1. 9. Reklamacje dotyczące konkursu, należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@akademiatit.pl.

 1. 10. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Akademii Rozwoju Tu i Teraz:
  https://akademiatit.pl/regulamin-konkursu-_1000-polubien_fanpage-facebook/

 1. 11. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 1. 11. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że jest świadomy, iż może zostać zwycięzcą, a jako zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu przez Akademię Rozwoju Tu i Teraz (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).