Półkolonie_Trening Umiejętności Społecznych_zgłoszenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA: PÓŁKOLONIE_Trening Umiejętności Społecznych w asyście koni

Regulamin uczestnictwa w półkoloniach Akademii Rozwoju Tu i Teraz

Zapisując dziecko na półkolonie Rodzic akceptuje poniższe punkty.

• Gwarancją rezerwacji miejsca na półkoloniach jest płatność zaliczki w wysokości 40% wartości dokonana w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia.

• Pełnej płatności należy dokonać w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem półkolonii

• Płatności prosimy dokonać na rachunek:

Alior Bank: 16 2490 0005 0000 4530 6669 1562
Agent007 Monika Horodeńska
W tytule: półkolonie_data_imię i nazwisko dziecka

• Ubezpieczenie Uczestnika zawarte jest w cenie półkolonii.

• W przypadku odwołania półkolonii z przyczyn leżących po stronie organizatora gwarantujemy całkowity zwrot dokonanej przez Państwa płatności w terminie 3 dni od daty planowanego warsztatu.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Akademii Rozwoju Tu i Teraz:

Rodzic zapisując dziecko na półkolonie akceptuje poniższe punkty.

• Cena półkolonii obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla jednego Dziecka; materiały szkoleniowe; certyfikat ukończenia warsztatu (tylko w przypadku całości półkolonii), sesję zdjęciową z końmi oraz pamiątkową fotoksiążkę (tylko w przypadku całości półkolonii), wyżywienie i ubezpieczenie.

• Cena nie obejmuje: dojazdu

• Rezygnacja z uczestnictwa
o Przy rezygnacji po upływie terminu 30 dni przed rozpoczęciem warsztatu opłata nie jest zwracana, ale istnieje możliwość zapisania na warsztat innej osoby zaproponowanej przez Uczestnika.
o Przy rezygnacji wcześniejszej niż 31 dni przed rozpoczęciem zajęć zwracane jest 70% wpłaconej kwoty.
o Nieobecność uczestnika na półkoloniach, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność nie zwalnia z dokonania opłaty.

• Odwołanie terminu:
o Jeśli z przyczyn choroby trenera lub koni albo innego ważnego powodu zajęcia nie mogą zostać przeprowadzony, możliwe jest jego odwołanie. W takim przypadku oferowane jest do wyboru albo uczestnictwo w innym terminie albo zwrot całej opłaty za warsztat w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia warsztatu.
• Lokalizacja: Akademia Rozwoju Tu i Teraz, ul. Ogórkowa 63a, Warszawa

• Przetwarzanie danych osobowych

(wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia przez Akademię Rozwoju Tu i Teraz (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

• Potwierdzenie zgłoszenia:
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.