Niedziela handlowa_zgłoszenie

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Akademii Rozwoju Tu i Teraz "Niedziela handlowa dla dzieci bez handlu, a z TUS w asyście koni."

Zapisując dziecko na zajęcia Rodzic akceptuje poniższe punkty.

• Gwarancją rezerwacji miejsca na zajęciach jest płatność zaliczki w wysokości 40% wartości dokonana w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia.

• Pełnej płatności należy dokonać w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem zajęć.

• Płatności prosimy dokonać na rachunek:

Alior Bank: 16 2490 0005 0000 4530 6669 1562
Agent007 Monika Horodeńska
W tytule: niedziela handlowa_data_imię i nazwisko dziecka

• Ubezpieczenie Uczestnika zawarte jest w cenie zajęć.

• W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora gwarantujemy całkowity zwrot dokonanej przez Państwa płatności w terminie 3 dni od daty planowanego warsztatu.

• Cena zajęć obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla jednego Dziecka; materiały szkoleniowe; certyfikat ukończenia zajęć (tylko w przypadku pełnego dnia), wyżywienie (za dodatkową opłatą) i ubezpieczenie.

• W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun wybrał opcję połowy dnia lub opcję godzinową, a nie odebrał dziecka w wyznaczonym czasie, naliczana jest dodatkowa opłata godzinowa w wysokości 45zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłatę należy uiścić na miejscu, bądź przelewem w terminie do dwóch dni od zakończenia zajęć.

• W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun nie odebrał dziecka do godziny 17.15, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za każde rozpoczęte pół godziny. Opłatę należy uiścić na miejscu, bądź przelewem w terminie do dwóch dni od zakończenia zajęć.

• Cena nie obejmuje: dojazdu

• Rezygnacja z uczestnictwa
o Przy rezygnacji po upływie terminu 30 dni przed rozpoczęciem zajęć opłata nie jest zwracana, ale istnieje możliwość zapisania na zajęcia innej osoby zaproponowanej przez Uczestnika.
o Przy rezygnacji wcześniejszej niż 31 dni przed rozpoczęciem zajęć zwracane jest 70% wpłaconej kwoty.
o NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA NA ZAJĘCIACH, POWODUJE OBCIĄŻENIE PEŁNYMI KOSZTAMI UDZIAŁU. NIEOBECNOŚĆ NIE ZWALNIA Z DOKONANIA OPŁATY.

• Odwołanie terminu:
o Jeśli z przyczyn choroby trenera lub koni albo innego ważnego powodu zajęcia nie mogą zostać przeprowadzony, możliwe jest jego odwołanie. W takim przypadku oferowane jest do wyboru albo uczestnictwo w innym terminie albo zwrot całej opłaty za warsztat w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia warsztatu.

• Lokalizacja: Akademia Rozwoju Tu i Teraz, ul. Ogórkowa 63a, Warszawa

• Przetwarzanie danych osobowych

(wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia przez Akademię Rozwoju Tu i Teraz (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

• Potwierdzenie zgłoszenia:
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.