Końcentracja na Celu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTAT: KOŃCENTRACJA NA CELU

Regulamin uczestnictwa w warsztatach Akademii Rozwoju Tu i Teraz_OPEN by HORSES

1) Zapisując się na warsztaty Uczestnik akceptuje poniższe punkty.

2) Gwarancją rezerwacji miejsca na warsztacie jest płatność zaliczki w wysokości 30% wartości warsztatu dokonana w terminie trzech dni od daty zgłoszenia.

3) Płatności za cały warsztat należy dokonać nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu.

4) Płatności prosimy dokonać na rachunek:

Alior Bank: 16 2490 0005 0000 4530 6669 1562
Agent007 Monika Horodeńska
W tytule: warsztat Końcentracja na Celu_data

5) Ubezpieczenie Uczestnika zawarte jest w cenie warsztatu.

6) Cena warsztatów obejmuje:
6a) w przypadku warsztatów w wersji podstawowej: uczestnictwo w szkoleniu (6 godzin zegarowych z przerwami),materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia warsztatu,napoje, owoce, słodycze, ubezpieczenie;
6b) w przypadku warsztatów w wersji rozszerzonej: uczestnictwo w szkoleniu (8 godzin zegarowych z przerwami), rozszerzone materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia warsztatu,napoje, owoce, słodycze, obiad, film na płycie CD z warsztatu, ubezpieczenie.

Cena warsztatów nie obejmuje: dojazdu

7) Rezygnacja z uczestnictwa:
7a) Przy rezygnacji na 7 dni lub której przed terminem warsztatu, opłata nie jest zwracana, ale istnieje możliwość zapisania na warsztat innej osoby zaproponowanej przez Uczestnika.
7b) Przy rezygnacji między 14, a 8 dni przed terminem warsztatu, zwracana jest 50% kwoty warsztatu. Istnieje możliwość zapisania na warsztat innej osoby zaproponowanej przez Uczestnika.
7c) Nieobecność uczestnika na szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

8) Odwołanie terminu. Jeśli z przyczyn choroby trenera lub koni albo innego ważnego powodu warsztat nie może zostać przeprowadzony, możliwe jest jego odwołanie. Sytuacja ta dotyczy również warsztatów, na które nie zgłosiła się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku oferowane jest do wyboru albo uczestnictwo w innym terminie albo zwrot całej opłaty za warsztat w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia warsztatu.

9) Lokalizacja: Akademia Rozwoju Tu i Teraz, ul. Ogórkowa 63a, Warszawa (Google Maps doprowadzi dokładnie pod bramę po wpisaniu: Akademia Rozwoju Emocji i Przedsiębiorczości_Oben By Horses.)

10) Proszę się wygodnie ubrać i założyć wygodne zakryte obuwie. Będziemy pracować na dworze, na zadaszonej hali lub placu o podłożu piaszczystym oraz w salonie szkoleniowym lub oranżerii.

11) Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia przez Akademię Rozwoju Tu i Teraz (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

12) Potwierdzenie zgłoszenia:
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.