Jak konie uczą ludzi?

fot. Kuba Urba Photo

➡️ Konie – z racji wyjątkowej wrażliwości na dostarczane im bodźce pozawerbalne – są doskonałym papierkiem lakmusowym ludzkich cech osobowości, a tym samym skutecznym psychoedukacyjnym narzędziem diagnostycznym.

➡️ Wykorzystanie w procesie szkolenia mechanizmu interakcji KOŃ-CZŁOWIEK ma na celu uzewnętrznienie naszych mocnych i słabszych stron. W połączeniu z równoległym coachingiem otrzymujemy kompleksowe, precyzyjne narzędzie trenerskie. Wspomagamy rozwój faktycznych, a nie jedynie domniemanych obszarów w obrębie pożądanych wartości.

➡️ Koń jest niesamowitym zwierzęciem, wrażliwym, ciekawym świata, chętnym do interakcji, a przy tym łagodnym i przyjaznym.

To nie są szkolenia o koniach, a tym bardziej nie są to szkolenia koni.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie ma tu żadnej teorii ani żadnej nauki o zachowanych koni, nie ma też żadnej interpretacji końskiego języka, ani jazdy konnej, czy czynności pielęgnacyjnych.

To są szkolenia o Tobie, Twoich umiejętnościach budowania relacji z innymi – tak zawodowych jak osobistych.

❗️➡️Jak Konie Uczą Ludzi

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń z końmi z ziemi. Kanwą do ćwiczeń są umiejętności:

➡️ nawiązania kontaktu,

➡️ spowodowania, aby koń podążał w określonym kierunku,

➡️ wspólnego pokonywanie przeszkód,

➡️ obserwacji kilku koni na placu i próba przyporządkowania im ról w stadzie (przy czym nie ma tu znaczenia czy uczestnik przyporządkuje te role właściwie, znaczenie mają kryteria, jakimi się̨ posłuży np. wskazując lidera: czy lider oznacza „spokój” czy „dynamikę̨”, „agresję” czy „uległość́” – te kryteria wskazują̨ na oczekiwania samego uczestnika i jego strukturę̨ emocjonalną, dają̨ informację o tym, co i jak odczytuje),

➡️ zaproszenia konia lub koni do współpracy opartej na dobrowolności (zaufanie i szacunek).

Ćwiczenia wykonywane są̨ indywidualnie, w parach, w małych grupach lub cała grupa uczestników ma do wykonania wspólne zadanie.

fot. Kuba Urba Photo

❗️➡️Istota metody Horse Assisted Education

➡️ Horse Assisted Education to przebywanie w przestrzeni z koniem i doświadczanie siebie, doświadczanie czym jest komunikacja i świadome przywództwo, stawianie i osiąganie celów, motywacja, współpraca, zarzadzanie zmianą, kontrola emocji, umiejętność wywierania wpływu poprzez swój model komunikacji. Ważna w procesie uczenia się jest samoświadomość i otwarcie na autoanalizę.

➡️ Uczestnicy sami wyciągają̨ wnioski odnośnie własnych sposobów działania. Nie ma tu gotowych odpowiedzi i wskazówek. Każdy odkrywa to, co w jego sytuacji jest najbardziej pomocne w efektywnej zmianie zgodnie z założeniem, że tylko my sami możemy być ekspertami naszego rozwoju i tylko my jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania. Nie ma tu mentora, nauczyciela czy eksperta, przynajmniej w wymiarze osobowym.

➡️ Ćwiczenia często nagrywane są na kamerze, a po ćwiczeniach następuje:

•  udzielanie informacji zwrotnej,

•  moderowane dyskusje grupowe,

•  transfer sytuacji szkoleniowej na sytuacje życiowe,

•  opcjonalnie analiza materiału wideo.

➡️ Dowiesz się:

•  Jak się̨ komunikujesz w świecie ludzi?

•  Jakie budujesz relacje?

•  Jakim jesteś autorytetem i liderem?

•  Jak tworzysz i realizujesz relacje?

Siła tych szkoleń tkwi w tym, że one na zawsze otwierają ludzi na zmianę. Uświadamiają jak delikatną strukturą jest komunikacja i budowanie relacji, a co za tym idzie, psychika każdego z nas. Po naszych szkoleniach zobaczysz siebie, swoje możliwości i emocje w zupełnie nowym świetle.


fot. Kuba Urba Photo