Dla szkół_zgłoszenie

ZGŁOSZENIE_ Warsztat dla klasy_ Trening Umiejętności Społecznych w asyście koni

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi zajęciami! Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa propozycję szkolenia dla klasy. W celu bliższego określenia oczekiwanych parametrów wydarzenia, prosimy o udzielenie odpowiedzi na wymienione poniżej pytania. Każda odpowiedź, sugestia i opinia będzie pomocna.

I Informacje ogólne

II Parametry techniczne

III Dane teleadresowe

Regulamin uczestnictwa w warsztatach Akademii Rozwoju Tu i Teraz_OPEN by HORSES

Zapisując klasę na warsztat Zgłaszający w imieniu Uczestników akceptuje poniższe punkty.

• Gwarancją rezerwacji miejsca na warsztatach jest płatność zaliczki w wysokości 40% wartości warsztatu dokonana w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia.

• Pełnej płatności należy dokonać w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu

• Płatności prosimy dokonać na rachunek:

Alior Bank: 16 2490 0005 0000 4530 6669 1562
Agent007 Monika Horodeńska
W tytule: nazwa szkoły_klasa..._termin szkolenia

• Ubezpieczenie Uczestników zawarte jest w cenie warsztatu.

• W przypadku odwołania warsztatu z przyczyn leżących po stronie organizatora gwarantujemy całkowity zwrot dokonanej przez Państwa płatności w terminie 3 dni od daty planowanego warsztatu.

• Cena warsztatów obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu (3 godziny) w ośrodku Akademia Rozwoju Tu i Teraz dla jednego Dziecka i ubezpieczenie.

• Cena warsztatów nie obejmuje: dojazdu

• Rezygnacja z uczestnictwa
o Przy rezygnacji po upływie terminu 21 dni przed rozpoczęciem warsztatu opłata nie jest zwracana, ale istnieje możliwość zapisania na warsztat innej klasy zaproponowanej przez Zgłaszającego.

o Przy rezygnacji wcześniejszej niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatu zwracana jest pełna kwoty warsztatu.

o Nieobecność uczestników na szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

• Odwołanie terminu:
o Jeśli z przyczyn choroby trenerów lub koni albo innego ważnego powodu warsztat nie może zostać przeprowadzony, możliwe jest jego odwołanie. W takim przypadku oferowane jest do wyboru albo uczestnictwo w innym terminie albo zwrot całej opłaty za warsztat w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia warsztatu.
• Lokalizacja: Akademia Rozwoju Tu i Teraz, ul. Ogórkowa 63a, Warszawa
• Proszę się wygodnie ubrać założyć wygodne zakryte obuwie. Będziemy pracować na dworze - na zadaszonej hali lub placu o podłożu piaszczystym oraz w salonie szkoleniowym lub oranżerii.

Potwierdzenie zgłoszenia:
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.

Przetwarzanie danych osobowych

(wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia przez Akademię Rozwoju Tu i Teraz (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).